skip to Main Content

Ansøgning: Praktikplads: Efterår 2014

PRAKTIKPLADS VED CHRISTIANSKIRKEN – DEN DANSKE KIRKE I BERLIN EFTERÅR 2014 MED ANSØGNINGSFRIST 1.4.14

I efterårssemesteret 2014 vil det være muligt at absolvere de to kandidatvalgfag (i alt 30ECTS) ved et praktikophold ved Christianskirken, den danske kirke i Berlin. Der tilstræbes at finde 2 praktikanter. Gennem 100 år har kirken dannet fysiske såvel som åndelige rammer for et rigt menighedsliv, som giver de mange bosatte danskere i Berlin mulighed for at lade kirken være nærværende ikke kun ved livets højtider, når milepæle rundes, men også i dagligdagen. En udlandskirke, er ikke alene en kirke med søndagsåbent, – den er også fundamentet og grobunden for et kulturelt, folkeligt og åndligt samlingspunkt. Kirkens arrangementer spænder bredt fra kirkelige handlinger, foredragsaftner, udflugter, børne- ungdomsarbejde til markering af danske traditioner såsom Sankt Hans. Midt i det historietunge Berlin fungerer Christianskirken ligeledes som et bindeled til tysk kultur og kirkeliv. Der består et frugtbart samarbejde med flere af Berlins samt de nordiske landes menigheder. Et praktikophold ved Christianskirken vil således give mulighed for at lære en udlandsmenighed at kende indefra og derudover give et indblik i og en fornemmelse for det tyske sprog, kultur og åndsliv.

Opgaverne ved en udlandskirke er mange og alsidige, og du vil bliver betroet ansvar og stillet overfor udfordringer. Den gennemsnitlige arbejdsuge vil være på enten 20 eller 37 timer og kan bl.a. omfatte nogle af følgende arbejdsopgaver:

  • Konfirmandundervisning primært i forbindelse med højmessen.
  • Babysalmesang i samarbejde med Zionskirche i Mitte. Musisk talent er ikke forudsat.
  • Børne- og Ungdomsarbejde i forbindelse med Ung i Berlin og i samarbejde med den tysk- skandinaviske skole
  • Deltagelse og medvirken ved gudstjenester, eventuel kirketjener-/kordegnefunktion. Herunder læsning af indgangs- og udgangsbøn. Prædike en gang i forløbet.
  • Deltagelse i konvent med tyske kolleger
  • Kontorarbejde bl.a. i forbindelse med kirkeblad; indhentning af annoncer, artikler, korrekturlæsning osv. samt løbende forefaldende arbejde.
  • At skrive en miniprædiken og/eller artikel til hvert kirkeblad.
  • Eventuel telefonvagt et par timer om ugen.
  • Aktiv deltagelse og forberedelse ved kirkens arrangementer såsom julebasar.
  • Andre arbejdsopgaver, eventuelt nye tiltag som aftales løbende med præsten

Hvilke konkrete opgaver, der skal varetages, aftales mellem praktikanten og præsten.

Praktikken er ulønnet, men det er muligt at tage SU støtten med. Kirken råder over et minikollegium og værelse i kirketjenerboligen, hvor der kan stilles et værelse til rådighed til hhv. 250/350 euro pr. måned inkl. alt. Kirken dækker udgifterne til praktikantens transport til og fra Berlin efter nærmere aftale. Praktikforløbet strækker sig over 16 uger, fra begyndelsen af september 2014.

Besøg eventuelt kirkens hjemmeside: www.christianskirken.de.
Ansøgningsfrist er 1. april 2014.

For yderligere oplysninger og spørgsmål ret venligst henvendelse til:
Pastor Iben Vinther Nordestgaard, praesten@christianskirken.de, Tlf.: +49 30873 4430

Vi glæder os til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Christianskirken, Berlin

Back To Top
X
X