skip to Main Content
Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

SØNDAG D. 31. AUGUST 2014, kl. 12:00 menighedsrådsmøde

I henhold til vedtægternes §9 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling søndag den 31. august 2014 klokken 12:00 i kirkens menighedssal.

På den ordinære generalforsamling den 15. maj 2014 blev der bl.a. stemt om forslag fra menighedsrådet om nye vedtægter. Alle stemmeberettigede medlemmer, som var til stede, stemte for forslaget. Disse kunne alligevel ikke vedtages på generalforsamlingen, da der ikke var nok medlemmer til stede. Det kræver nemlig ikke blot 3/4 af de afgivne stemmer for at vedtage ændringer af vedtægterne, disse 3/4 skal samtidig udgøre mindste halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer. Derfor indkalder menighedsrådet hermed til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes §9. Pa den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 majoritet uanset antallet af de fremmødte. Menighedsrådet opmuntrer alligevel til talrigt fremmøde.

Dagsorden er som følger:
A. Valg af dirigent.
B. Behandling af forslag fra menighedsrådet om nye vedtægter. Menighedsrådet har gennemgået kirkens vedtægter og fremsætter forsalg om nye, tosprogede vedtægter.

Menighedsrådets udkast til de nye vedtægter er fremsendt til alle medlemmer med Kirkehilsen, særudgave april 2014. De, der ønsker yderligere informationer om dette forslag eller en ny kopi af de nye vedtægter, er velkomne til at kontakte præsten. De foreslåede nye vedtægter vil blive gennemgået på den ekstraordinære generalforsmaling, hvor der naturligvis vil være mulighed for at stille spørgsmål.

I forbindelse med ændring af vedtægterne foreslår menighedsrådet – efter rådgivning af en notar – yderligere, at der gives menighedsrådet følgende fuldmagt:
“Der Gemeinederat wird bevollmächtigt, Änderungen dieser Neufassung der Satzung zu beschliessen, soweit diese notwendig werden, weil das Vereinsregister einzelne Punkte in der heute beschlossenen neuen Satzung beanstandet hat.”

På hjerteligt gensyn
Menighedsrådet

Back To Top
X
X