skip to Main Content
Generalforsamling

Generalforsamling

TORSDAG D. 30. APRIL 2015, kl. 19:00 menighedsrådsmøde

Menighedsrådet planlægger at invitere til generalforsamling torsdag, den 30. maj 2015 klokken 19 (Store Bededagsaften).

Dagsordenen ser ud som følger:

A. Valg af dirigent
B. Årsberetning ved formanden for menighedsrådet
C. Forelæggelse og godkendelse af menighedsrådets årsregnskab, decharge af menighedsrådet, godkendelse af budgettet for indeværende forretningsår
D. Valg for to år af tre menighedsrådsmedlemmer og højest tre suppleanter
E. Valg for to år af en revisor. Dette punkt bortfalder, da Lene Schütze blev valgt for en 2-årig periode ved generalforsamlingen i 2014
F. Behandling af indkomne forslag, disse skal være menighedsrådsformanden eller præsten i hænde senest syv dage før generalforsamlingen
G. Eventuelt.

Traktementet består igen i år af varme hveder, som det er dansk tradition for bededagsaften. En opfordring til at tage aktivt del i menighedsrådets arbejde bringes hermed videre til alle medlemmer af menigheden. Vi søger nye kandidater til hhv. de faste pladser samt suppleantposterne. Interesserede kan rette henvendelse til formand Per Erik Veng via mail, pev@christianskirken.de. Da generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed, håber vi på stort fremmøde.

På hjerteligt gensyn
Menighedsrådet

Back To Top
X
X