skip to Main Content
Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde d. 9/7-2015, kl. 15.00

Dagsordenen er foruden de vedtægts bestemte punkter som følger:
1. Konstituering af menighedsrådet. Herunder valg af formand.
2. Godkende opdateret forretningsorden.
3. Hvem kan/vil administrere kirkens online medier.
4. Aflyse konstituerende menighedsrådsmøde d. 12/7-15, indkaldt af Claus Pöhlmann.

Lukkede punkter:
Bilægge uenigheder mellem Claus Pöhlmann og det øvrige menighedsråd.

5. Indkalde til ekstraordinær generelforsamling.

Eventuelle bilag til mødet rundsendes 1 uge før mødet.

Back To Top
X
X