skip to Main Content

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

FREDAG D. 25/9 2015, KL. 18.00

Fra kl. 18 byder vi på frikadeller og kartoffelsalat, og kl. 19 starter vi med en andagt, hvorefter mødet starter. En opfordring til at tage aktiv del i menighedsrådets arbejde bringes hermed videre til alle medlemmer af menigheden. Vi ønsker at skabe en åben dialog. Hvis du er interesseret i at stille op som kandidat til menighedsrådet, beder vi dig rette henvendelse til kirken@christianskirken.de.
Da generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed, håber vi på stort fremmøde.

I henhold til vedtægternes § 7 (§ 5 abs 1) indkalder menighedsrådet hermed til ekstraordinær generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl. 19:00 i menighedssalen.

Dagsordnen er som følger:
A. Velkomst ved formanden
B. Valg af dirigent
C. Valg af referant
D. Forelæggelse og godkendelse af menighedsrådets reviderede årsregnskab for 2014, decharge af menighedsrådet for 2014

E. Eksklusion af Claus Pöhlmann fra foreningen:
Claus Pöhlmann har i forløbet med valg af ny præst til Christianskirken i Berlin, sommeren 2015, udvist manglende respekt for foreningsdemokratiet og taget midler i anvendelse, som har skadet Christianskirken arbejde og omdømme.
Derfor har menighedsrådet ikke længere den fornødne tillid til ham og indstiller til, at han ekskluderes af menigheden og af menighedsrådet.

F. Valg af tre rådsmedlemmer og højst tre suppleanter for to år
G. Extraordinært valg af tre rådsmedlemmer og højst tre suppleanter for et år (§ 3, 1, sætning 3)
H. Behandling af indkomne forslag. Disse skal sendes til kirken@christianskirken.de senest syv dage før den ekstraordinære generalforsamling.
I. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning konstituerer de af menigheden valgte sig til kirkens nye menighedsråd.

Vi ses i kirken!

Back To Top
X
X