skip to Main Content

april, 2020

05apr9:489:48Andagt til Palmesøndag

Deltaljer

Andagt til Palmesøndag

 

 

Bøn:

Gud for alle mennesker, du ved at vi længes efter at kunne give videre et genskin af dit nærvær. Du giver os det vi behøver for at kunne gøre livet smukt for dem vi har fået ansvar for.

(Fra Norsk Bønnebok)

 

Evangelielæsning:

Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.« (Markusevangeliet 14,3-9)

 

Refleksion over søndagens tekst:

Det er forår og efter en mørk vinter er det godt at opleve at dagene blive lysere. Vi ser frem til, at komme ud af stuerne og ud i parker og på torve for at sidde i godt selskab med venner og familie over en kop kaffe eller andet godt. Men ind imellem kan man tage sig selv i at sige: – Det så vi frem til, for det blev ikke sådan. Vi holder os stort set inden døre og det af god grund. Og når vi endelig er udenfor en dør så er det på vej på arbejde eller for at handle ind så foregår det i et uvant og travlt tempo som samtidig fordrer en behørig afstand til vores medmennesker. Jo Coronavirusset/Covid-19 har for alvor sat en stopper for tilværelsen som vi kender den. Lande over hele verden kæmper dagligt en kamp på liv og død for at begrænse og inddæmme virusset og helbrede mennesker for sygdommen. Corona rammer os alle på den ene alle anden måde og ingen af os går fri. Måske er man i øjeblikket skilt fra familie og venner. Måske er man bekymret for sin elskede som er indlagt. Måske har man sagt farvel til en kær. Og hvad med arbejdet, indtægten, afdrag på lån osv.? Vi deler alle uroen og utrygheden for det kommende og vi har brug for hinandens omsorg og opmærksomhed. Og vi skal være der for hinanden så godt som omstændighederne nu tillader det.

I dagens tekst er Jesus og hans disciple inviteret ind til middag i Simon den Spedalskes hus. Nogle af disciplene ødelægger den gode stemning da en kvinde kommer og hælder ægte og kostbare olie ud over Jesus hoved. Kvinden overfuses og anklages for at være for ødsel med olien som jo kunne været blevet solgt for et anseeligt beløb og kommet en større gruppe af fattige til hjælp Men kvindens gerning mod Jesus, som er på vej med Jerusalem, anerkendes og fremhæves. Kvinden gjorde det hun kunne, hun ødslede med det hun havde og det skal ikke bebrejdes hende. Ved at høre om kvinden der salver Jesus forberede vi os til påske, forbereder os på budskabet om Jesu død og opstandelse.

Når vores bekymringer og fremtidsfrygt kaster skygger over dagen i dag så kan denne fortælling give os trøst og mod. Trøst i at Jesu vej mod Jerusalem den Palmesøndag er begyndelsen på begyndelsen til det nye liv der skænkes os ved Jesu sejr over døden påskemorgen. Denne bevægelse som Gud selv må tage, for ingen andre end Gud kan gøre det. Det er er en bevægelse som bedst kan beskrives som Guds kærlige ødselhed. En bevægelse hvor Gud giver sig selv til dig og til mig og bringer os alle fred, kærlighed, forsoning og venskab. Og ud af den trøst springer modet. Modet til at håbe og til at tro. Håbe på at når buske grønnes og træers knopper står på spring i disse uger og forårets lys mere og mere tager magten fra mørket så ligger der ikke nogen primitiv dyrkelse af naturen i denne påskefejring men at Gud, som er Skaberen af alt, hvad jorden skænker os, viser sit ansigt i Kristus, den salvede, som Gustaf Wingren skriver et sted.

I påsken vendes det hele på hovedet og salvingen af Jesus fortæller os som har meget at bekymre os om at vi går lysere tider i møde. For fremtiden er i Guds hænder og det har vi lov til at tro på.

 

Fader vor:

Fader vor, du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje,

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Velsignelse:

Velsign os, Gud Fader

Velsign os, Gud Søn

Velsign os, Gud Helligånd

 

Hvornår...

(Søndag) 9:48 - 9:48

Back To Top
X
X