skip to Main Content

april, 2020

10apr7:307:30Andagt til Påskesøndag

Deltaljer

Andagt til påskesøndag

Bøn

Lovet være du, vor Gud og Far! Himlen og jorden synger af glæde på denne morgen, hvor lyset sprængte sig vej ind i gravens mørke, og Kristus stod op af døden som den første af mange. Vi fatter det ikke, det er for underfuldt for os, at det som skete den morgen i gravhaven, også kan ske for os.

Derfor beder vi dig: Kom til os, Herre Jesus Krist! Giv dig til kende for os, og tag frygten for døden fra os. For kun da tør vi tro og håbe, at som du lever, skal også vi leve. I det levende håb vil vi love og prise dig, du livets sejrherre, fra evighed til evighed.

(Bøn af Holger Lissner)

 

Evangelielæsning

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. (Matthæusevangeliet 28,1-8)

 

Refleksion over evangeliet til påskedag.

I dag er det påskesøndag og den vigtigste dag i kirkeåret. Det er en festdag for de kristne menigheder spredt ud over den ganske jord. Men i år bliver fejringen ikke som de tidligere. For måske første gang nogensinde fejres påsken ikke i kirkerne, sådan i fysisk forstand. Mange kirker har dog tilrettelagt det sådan at man sender gudstjenesten på nettet, som Podcast eller her som en andagt man kan holder for sig selv eller i fællesskab med venner eller familie.

Selvom vi ikke kan samles i dag og fejre påsken i kirken, så er flaget hejst i skrivende stund og klokken vil også ringe til Guds ære. Kirkens gamle klokke som har fulgt menigheden i Berlin til hverdag og fest men også i krisetider som når der var luftalarm over det tyske riges hovedstad i 1939-45 eller som i dag pga. Coronavirus/Covid-19, bærer inskriptionen ”Ære være Gud i det højeste og fred på jorden og i menneskers velbehag”. Vi kender teksten så godt. Det er englenes sang på marken julenat. Den nat hvor Gud kom til os ved at leve som et menneske under menneskets kår. Jesus som viser os i sin ydmyghed at det sande menneskeliv er et liv i tjeneste og i kærlighed. Jesus som viser os sin ydmyghed ved at tjene mennesket uden tak fra mennesket men ved at være udstødt og leve for de udstødte i samfundet og blive forladt og dømt som en forbryder. Jesus vej viser os at den førte til korset.

Ham som to døgn tidligere havde lidt en brutal død, var nu taget ned fra korset, og lagt i en grav i en have. Maria Magdalene og den anden Maria var kommet for at se til graven. De var begge tynget af langfredag med al dens gru, pine og død. Det som begyndte som en sejr med indtoget i Jerusalem Palmesøndag var på en uge, en stille uge, forvandlet til sorg og mismod. Alle glædes stunderne var borte og mørket havde sænket sig over dem og lukket al lys ude. Tvivlen og sorgen omsluttede nu deres liv. Det eneste ethvert menneske med tilnærmelsesvis fuld vished ved om fremtiden, er dette: jeg skal dø. Hvad det vil sige at dø er der ingen som kan fortælle os, da ingen som har oplevet døden er vendt tilbage for at fortælle os om det. Der findes intet lægemiddel mod døden og vi kan ikke affinde os med døden. Ja hele livet kæmper vi mod døden men vi kan ikke besejre den. I Det ny testamente er døden den største og sidste fjende, der ikke kan overvindes af noget menneske, men kun af Gud selv og her er vi fremme ved påskens glædelige budskab.

To kvinder går for at se til en grav. Som så mange gør. Den dag i dag. Deres nære og kære var brutalt revet bort. Og så skete det de hverken kunne tænke sig eller tro: Graven var tom. Han var opstået fra de døde. Det livsfællesskab som kvinderne troede var tabt ved døden på korset og gravlægningen og som de kom for at begræde. Det livsfællesskab viser sig stærkere end døden. ”Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham.”

Jesus er gået i forvejen. Jesus vil i vores liv gå i forvejen, for han er vejen, sandheden og livet.  Det betyder at døden som det faktum det er i vores liv, ikke er det sidste der er at sige om hver enkelt af os. Vi har fået del i Jesu Kristi sejrrige død og opstandelse. Påskehåbet begynder med frygten, men ud af frygten springer håbet: For Jesus er opstanden, ja, han er sandelig opstanden. Amen

Rigtig glædelig Påske.

 

Fadervor

Fader vor, du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje,

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Velsignelse

Velsign os, Gud Fader

Velsign os, Gud Søn

Velsign os, Gud Helligånd

 

Salme

Dig være ære, Herre over dødens magt! Find tekst og melodi her LINK

 

 

Hvornår...

(Fredag) 7:30 - 7:30

Back To Top
X
X