skip to Main Content

april, 2020

10apr7:307:30Andagt til Påskesøndag

Deltaljer

Andagt til påskesøndag

Bøn

Lovet være du, vor Gud og Far! Himlen og jorden synger af glæde på denne morgen, hvor lyset sprængte sig vej ind i gravens mørke, og Kristus stod op af døden som den første af mange. Vi fatter det ikke, det er for underfuldt for os, at det som skete den morgen i gravhaven, også kan ske for os.

Derfor beder vi dig: Kom til os, Herre Jesus Krist! Giv dig til kende for os, og tag frygten for døden fra os. For kun da tør vi tro og håbe, at som du lever, skal også vi leve. I det levende håb vil vi love og prise dig, du livets sejrherre, fra evighed til evighed.

(Bøn af Holger Lissner)

 

Evangelielæsning

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. (Matthæusevangeliet 28,1-8)

 

Fadervor

Fader vor, du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje,

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Velsignelse

Velsign os, Gud Fader

Velsign os, Gud Søn

Velsign os, Gud Helligånd

 

Salme

Dig være ære, Herre over dødens magt! Find tekst og melodi her LINK

 

 

Hvornår...

(Fredag) 7:30 - 7:30

Back To Top
X
X