skip to Main Content

april, 2022

24apr10:30Gudstjeneste - Første søndag efter påskeTILGIVELSE OG FORSONING

Deltaljer

GUDSTJENESTE I CHRISTIANSKIRKEN kl. 10.30

I dagens evangelietekst befinder vi os i tiden efter påske. Vi møder den opstandne Jesus forsamlet med apostlene igen. Vi ser hvordan helingen af deres forhold folder sig ud. Vi ser hvordan de spiser sammen igen. Vi ser hvordan brudte relationer genoprettes, hvordan forsoningen bliver til virkelighed – også dér, hvor skoen virkelig trykker.

Teksten omhandler Peters svigt; det svigt, der er så ømtåleligt et svigt, ikke mindst fordi Jesus på forhånd havde forudset det og konfronteret Peter med det – og mon ikke denne forudsigelse har været det eneste der fyldte i Peters hoved, da han hørte hanegal lige efter sine tre fornægtelser? For Peters vedkommende er mødet med den opstandne Gud derfor forbundet med en vis ambivalens. Der er glæde og frygt på samme tid, fordi mødet ikke kun betyder frelse, men også at skulle stå til regnskab. For tilgivelse er ikke bare at glemme det skete. Tilgivelsen søger at genoprette forholdet til trods for det forkerte, der er sket. Tilgivelse handler derfor om at ville erkende sine fejl – at stå ved dem – og turde modtage forsoningen.

 

DAGENS EVANGELIETEKST

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes’ søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«

Johannesevangeliet 21,15-19

Hvornår...

(Søndag) 10:30

Back To Top
X
X