skip to Main Content

oktober, 2020

25okt12:0013:45Ordinær generalforsamling

Deltaljer

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Søndag d. 25.10.20 kl. 12.00

Menighedsrådet indkalder medlemmer af Dänische Kirchengemeinde in Berlin e.V. til ordinær generalforsamling 25.10.20 kl. 12.00, Brienner Strasse 12, 10713 Berlin.

Der vil blive serveret kaffe og kage

Dagsorden ser ud som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning ved formanden for menighedsrådet
 3. Forelæggelse og godkendelse af menighedsrådets reviderede årsregnskab, decharge af menighedsrådet, godkendelse af budgettet for indeværende forretnings år.
 4. Valg for to år af tre menighedsrådsmedlemmer
 5. Valg af revisor for to år
 6. Status og afstemning vedr. påbegyndelse af en energetisk renovering og ombygning af Christianskirken ved CF Møller Architects på grundlag af Fundraising og donationer
 7. Behandling af indkomne forslag, disse skal være menighedsrådsformanden eller præsten i hænde senest syv dage før generalforsamlingen
 8. Eventuelt

 

ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat lädt die Mitglieder der Dänischen Kirchengemeinde in Berlin e.V. zur ordentlichen Mitgliederversammlung für den 25.10.20, 12.00 Uhr Brienner Strasse 12, 10713 ein.

Es werden Kaffee und Kuchen serviert.

Die Tagesordnung sieht wie folgt aus:

 1. Wahl einer Versammlungsleitung
 2. Jahresbericht der Gemeinderatsvorsitzenden
 3. Vorlage und Genehmigung des revidierten Jahresabschlusses des Gemeinderats; Entlastung des Gemeinderats; Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das laufende Geschäftsjahr
 4. Wahl von drei Gemeinderatsmitgliedern für jeweils zwei Jahre
 5. Wahl eines Rechnungsprüfers für zwei Jahre
 6. Bericht zum Planungsstand des Bauausschusses und Abstimmung über das Projekt der energetischen Sanierung und Umbau der Christianskirke durch CF Møller Architects auf der Grundlage von Fundraising und Spenden
 7. Beschlussfassung über Tagesordnungspunkte, die bei der Vorsitzenden des Gemeinderats oder beim Pfarrer bis spätestens sieben Tage vor der Mitgliederversammlung beantragt werden müssen
 8. Verschiedenes

Hvornår...

(Søndag) 12:00 - 13:45

Adresse...

Christianskirken

Back To Top
X
X