skip to Main Content

maj, 2020

Bemærk at der findes flere begivenheder at vælge imellem

31maj10:3011:00Pinsedag

Deltaljer

Pinsedag er konfirmationsdag i Christianskirken. Grundet pandemien kan det være at gudstjenesten forbeholdes konfirmanderne og deres familie.

 

Tilmelding er påkrævet senest to dag før på kirkens mail eller telefon

 

 

Hygiejnekoncept for præsensgudstjeneste i Christianskirken

så længe omstændighederne fordrer det!

 

  1. Almen hygiejne

1.1 Før hver gudstjeneste vil der blive grundigt udluftet i kirkerummet

1.2 Gudstjenesten er tidsmæssigt begrænset og varer ikke længere end maks. 35 min.

1.3 Antal af gudstjenestedeltagere er begrænset til 20 udover præst, assistent og musikere.

1.4 Personer som i løbet af de sidste 14 dage har haft kontakt med en person som er Covid-19 syg, eller selv været smittet eller har symptomer kan desværre ikke deltager i præsensgudstjeneste.

 

  1. Afstand mellem besøgende

2.1 Ved hver gudstjeneste vil mindst en person fra kirken være tilstede og sørge for at 1,5 meter mindsteafstand mellem de besøgende overholdes.

2.2 Sidde afstand er 1,5 meter til alle sider. Markeringer på kirkstolene vil vise hvor den besøgende kan sidde. Familier kan sidde sammen.

2.3 Enhver form for kropskontakt (håndtryk etc.) er forbudt

 

  1. Kontakthygiejne og desinfektion

3.1 Benyt venligst den dertil stående håndsprit. Menighedssal og toiletter vil i det omfang det er nødvendigt blive desinficeret.

3.2 Hilsen ved ankomst og afsked foregår uden kropskontakt.

 

4. FFP2-maske

Alle deltagere, udover liturg under gudstjenesten, skal bære en FFP2 maske. Denne pligt er ikke gældende ved nadver. En fra kirken tilstedeværende person vil sørge for at maske påbuddet overholdes under hele gudstjenesten.

 

  1. Sang

5.1 Der finder ingen menighedssang sted

5.2 Der finder ingen korsang sted

 

  1. Dåb

6.1 Ved dåb kan den pålagte 1,5 meter mindsteafstand kortvarig overskrides.

6.2 FFP2 masken beholdes på ved døbefonten når personer fra forskellige husholdninger er samlet.

 

  1. Nadver

7.1 Altergang som kontinuerlig nadver kan forekomme. Kun ved modtagelse af brød og vin kan  FFP2 masken fjernes. Den nødvendige mindsteafstand på 1,5 meter under altergangen skal overholdes. En fra kirken tilstedeværende person vil sørge for at afstanden overholdes.

7.2 Uddelingen af nadveren sker ved en eller flere personer som før uddelingen grundigt har desinficeret sine hænder samt beredt det således at modtagelsen kan ske ved en kontaktløs uddeling.

 

  1. Tilmelding/Fremmødeliste

8.1 Senest tre dage inden gudstjenesten skal fremmødet meldes på kirkens mail eller telefon.

8.2 Alle fremmødte personer vil blive noteret på en dags/dato fremmødeliste med for- og efternavn, fulde adresse og telefonnummer. Dette fremmøde skal være i overensstemmelse med tilmeldingslisten.

8.3 Fremmødelisten vil blive gemt i 4 uger og overgivet til myndighederne mod forlangende. Efter de 4 uger vil fremmødelisten blive makuleret.

 

 

 

Prædikant Jens Frederik Olsen

 

 

 

 

Hvornår...

(Søndag) 10:30 - 11:00

Back To Top
X
X