skip to Main Content

I KIRKEN

DSCF8638

Kirkelige handlinge, Sjælesorg, om kirken og ansatte

Kirkelige handlinger & Sjælesorg
Hvad er Christianskirken
Ansatte ved kirken
Kirkelige handlinger & Sjælesorg

Dåb:
Der træffes aftale om dato for dåb samt tidspunkt for samtale med præsten. Der medbringes barnets fødselsattest (Geburtsurkunde), forældrenes dåbsattest og evt. vielses-attest. Der skal der opgives navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Fadderne skal være døbt ved den kristne dåb. De må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund. Fadderne skal have nået konfirmationsalderen. Dåb er gratis.

Konfirmation:
Tilmelding til præsten. Dåbsattest medbringes, og hvis den kommende konfirmand endnu ikke er døbt, medbringes fødselsattest. Alle piger og drenge, der er ca. 13-14 år, går i 7. eller 8. klasse kan melde sig og gå til konfirmandundervisning. Undervisningen er gratis for kirkens medlemmers børn, andre skal betale €300 pr. barn.

Der tages højde for, at der kan komme en egenbetaling i forbindelse med udflugter.

Kirkelig velsignelse:
Henvendelse til præsten, hvor der træffes aftale om dato for velsignelse samt tidspunkt for samtale. Præsten har ikke vielsesmyndighed i Tyskland, derfor skal der altid indgås borgerligt ægteskab på rådhuset. Der medbringes dåbsattest og vielsesattest fra rådhuset. Velsignelsen er gratis for kirkens medlemmer, andre skal betale €300.

Begravelse/Bisættelse:
Henvendelse til præsten, hvor der træffes aftale om dato for begravelse/ bisættelse samt tidspunkt for samtale. Der medbringes afdødes dåbsattest, evt. vielsesattest og dødsattest (Leichenschaushein Sterbeurkunde). Begravelse/ bisættelse er gratis for afdøde medlemmer af kirken. Ellers beregnes €300.

Sjælesorg:
De fleste mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i livet en svær tid. Det kan være, når man står overfor sygdom og død eller når man ikke synes helt at kunne magte tilværelsen. I sådanne situationer kan det være en hjælp at tale med et andet menneske. Du er altid velkommen til at kontakte præsten for en privat og personlig samtale.

Præsten er underlagt det man kalder “absolut” tavshedspligt. Tavshedspligten betyder, at præsten ikke må fortælle sin viden videre til nogen. At den er absolut betyder endvidere, at præsten ikke kræves til vidne i en eventuel retssag.

Hvad er Christianskirken

Hvad er Christianskirken?
Christianskirken (Den danske Kirke i Berlin) er en overvejende privatfinancieret kirke, der er oprettet i 1912. Den betjener den danske menighed i Berlin og de nye forbundslande. Menigheden ejer en grund i Wilmersdorf, Berlin med et bygningskompleks bestående af kirke, menighedssal og bibliotek, en præstebolig, en kirketjenerbolig og et minikollegium med 4 værelser. Menigheden har ansat en præst på fuld tid, et kirketjenerpar på halv tid og desuden er der tilknyttet flere organister. Udover ugentlige gudstjenester afholder Christianskirken en lang række arrangementer for børn, unge, og ældre, som annonceres i et postomdelt kirkeblad, pr. email og elektroniske nyhedsbreve samt på kirkens hjemmeside.

Hvad er formålet med Christianskirken? 
Den danske Kirke i Berlin har til formål på den danske evangelisk-lutherske folkekirkes grund og i tilknytning til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) at fremme almennyttige religiøse formål ved at afholde gudstjenester og udføre kirkeligt og andet hertil hørende arbejde for danske i Berlin og i De nye Forbundslande. Den danske Kirke i Berlin er et uegennyttig foretagende, som ikke har til formål at drive erhvervsvirksomhed.

Hvem er menigheden? 
Som hørende til menigheden betragtes enhver, som er dansk statsborger, er af dansk oprindelse eller er med dansk tilknytning. En forudsætning er, at man er døbt med den kristne dåb, og at man vedkender sig Den Danske Folkekirke, samt af egen tilskyndelse har søgt optagelse i Den danske Kirke i Berlin. Ved udgangen af 2016 består menigheden af ca. 275 personer, hvoraf hovedparten er bosiddende i Berlin.

Ansatte ved kirken

Præst: Thomas Buelund

Thomas kan kontaktes på: tlf: +49 (0)30 873 44 30 | Email: tbu@km.dk

Tilknyttet organist ved Christianskirken: Anne Mette Iversen
Anne Mette Iversen er uddannet halvvejs som klassisk pianist på Det Jydske Musikkonservatorium og hel-vejs som bassist på Rytmisk Musikkonservatorium i København og på New School University i New York City, USA. Hun har levet som freelance jazzmusiker og komponist i NYC i 14 år, før hun flyttede til Berlin i 2012. I New York var hun løst tilknyttet Dansk Sømandskirke i Brooklyn og hun besad desuden posten som Organist/Music Director i West Side Presbetarian Church i Englewood, NJ og i United Methodist Church i Demarest, NJ. Anne Mette leder fortsat egne grupper og projekter og arbejder som freelance komponist og musiker. Mere info her: www.annemetteiversen.com

Kirken gennem tiden og i medierne

Kirken gennem tiden
Kirken i medierne
Kirken gennem tiden

Den første “Dansk Kirke i Udlandet” (DKU).
Mere end 100 års historie…

1880: Danske rejsende håndværkere i Berlin (“naverne”) danner foreningen Freja.
1905: Cirka 2000 danskere er bosat i Berlin.
1909: Foreningen “Derude” dannes af kristne navere med ståsted i KFUM.
1912: Hans Tausens danske menighed i Berlin stiftes. Gudstjenester finder sted i lejet menighedssal i Neuenburgerstrasse 3.
1912-1922: Pastor Bent Lindhardt.
1919: DKU – “Dansk Kirke i Udlandet” stiftes.
1922-1931: Pastor L. P. A. Hedegaard.
1928: Christianskirken i Stresemannstraße 57c indvies (se billeder).
1931-1943: Præstepar Helge og Lis Blauenfeldt.
1941-1951: Pastor Axel Jeppesen.
1943-1953: Sekretær Nina Nielsen.
1952-1956: Besøgsgudstjenester ved blandt andre pastor Martin Nørgaard.
1957-1961: Præstepar Ove og Ellen Margrethe Lund.
1961-1967: Præstepar Hans Olav og Ebba Refshauge.
1961: Den 13. August oprettes muren mellem Øst- og Vestberlin.
1962-1989: Gudstjenester for menigheden øst for muren i Pfingstkirche.
1967: Kirken i Brienner Str. 12 tages i brug.
1968-1974: Præstepar Fritz og Inger Marie Bierlich.
1974-1981: Pastor Flemming Anker.
1981-1988: Præstepar Eskild R. Kragelund og Ellen V. Lundsgaard.
1988-1994: Præstepar Finn og Bodil Esborg.
1994-2010: Præstepar Vibeke Breidahl Hemmert og Torben Sune Bojsen.
2004: DSUK – Danske Sømands- og Udlandskirker sammensluttes.
2010-2011: Vikarierende præstepar Eskild og Esther Pedersen.
2011-2015: Pastorin Iben Vinther Nordestgaard.
2013: Fejring af kirkens 100-års jubilæum.
2014: Bogudgivelse, “LEVENDE STENE – I krig og fred – Dansk kirke i Berlin gennem 100 år” udgives i anledning af 100-års jubilæet.
2014: H. M. Dronning Margrethe 2. gæstede for første gang Christianskirken ifm. afsløringen af Lars Nørgårds maleri “Sitting in a big Crown”, skænket af Erichsen Kunstfond.
2015: Ny altertavle af kunstneren Eske Kath, skænket af Erichsen Kunstfond.
2015-2021: Pastor Jens Frederik Olsen.

2021: Thomas Buelund indsættes som præst.

Kirken i medierne

Christianskirken i medierne!

Chrisitanskirken har flere gange været omtalt i tv i både Danmark og her i Tyskland foruden en række artikler publiceret i aviser og magasiner. Her findes de væsentligste indslag.

Ringsted Dagblad, afhentning af møbler i Ringsted

Christianskirken modtog en donation fra Pedersborg Kirke. Vi hentede borde og stole. På billedet ses graveren fra kirken, præstens søn og formanden.

borde-stole-soroe

Vil du se min smukke kirke – Berlin

Vil du se min smukke kirke – Berlin. TV2 OJ var på besøg i den danske kirke i Berlin hvor dette program 28min. lange blev optaget.

DR-Radiogudstjeneste fra Christianskirken – Den danske kirke i Berlin d. 23. marts 2014

3.s.i.fasten
Joh. 8,42-51
Prædikant: Iben Vinther Nordestgaard

Det er en stor fornøjelse at kunne meddele, at ca. 75.000 sjæle lyttede med i Danmark, da DR gæstede Christianskirken til gudstjenesten søndag d. 23. marts 2014.

Hør hele transmissionen her.

Babysalmesang i Berlin

Et 5 minutters langt indslag med bl.a. Chrsitianskirkens præst, Iben Vinther Nordestgaard, omhandlende babysalmesangens indtog i Berlin. Det danske babysalmesang-koncept blev i 2010 igangsat i Berlin af daværende hjælpepræst ved Christianskirken, Iben Vinther Nordestgaard, og i samarbejde med Zionskirken i Berlin. Kurset foregår på tysk og både danske og tyske forældre møder gerne op med deres spædbørn for at synge de velkendte salmer i den atmosfærefyldte Zionskirke, som ligger placeret central i Berlin i den populære bydel Prenzlauer Berg. Indslaget blev første gang vist på TV-stationen rbb i 2011 som en del af det ugentlige magasin Himmel & Erde.

Artikel fra Kristeligt Dagblad – Julekort: “De kommer som sendt fra himlen”

Uddrag fra artikel:

”Arm, aber sexy”. (Fattig, men sexet, red.). sådan udtalte Berlins regerende borgmester, Klaus Wowereit, sig i 2004 om Tysklands hovedstad, og udsagnet er siden nærmest blevet et slogan, hvormed der underforstås, at Berlin er fattig … sagt på prenzl’bergsk, neuköllnsk eller kreuzbergsk: sådan lidt på den fede måde!”

Klik på billedet for at læse hele artiklen på Kristeligt Dagblads hjemmeside.

Artikel fra Kristeligt Dagblad om Christianskirkens 100-års jubilæum

Uddrag fra artikel:

“Den danske kirke i Berlin, Christianskirken, har om nogen af de danske kirker rundt om i verden haft skelsættende historiske begivenheder lige uden for vinduerne. I denne weekend fejrer kirken sin 100-årige eksistens i en af verdens mest berømte storbyer sammen med blandt andre prinsesse Benedikte, den danske ambassadør i Berlin, Per Poulsen, og formand for Danske Sømands- og Udlandskirker direktør Hans Skov Christensen.”

Klik på billedet for at læse hele artiklen på Kristeligt Dagblads hjemmeside.

Artikel fra Kristeligt Dagblad om den delte danske menighed i Berlin

Uddrag fra artikel:

“Fra 1961 delte Berlinmuren den danske menighed i to og forhindrede østberlinerne i at komme i den danske kirke i 28 år. Trods stor risiko rejste den danske præst alligevel til øst og holdt gudstjenester der. Kirken blev et positivt samlingspunkt i en svær tid.”

Klik på billedet for at læse hele artiklen på Kristeligt Dagblads hjemmeside.

IMG_1709 (1)
IMG_5866
2017,1,forside

Back To Top
X
X