skip to Main Content

Vi er ikke helt ‘folkekirken’ i udlandet

– men vi har meget til fælles og et godt samarbejde

Det som vi bla. ikke har til fælles er at vi selv er økonomisk ansvarlige for driften. Ca. 20% af kirkens midler kommer fra Danmark. Det øvrige beløb er menigheden og menighedsrådet fælles ansvarlige for at indtjene over året.

Christianskirken får ofte stillet spørgsmål om medlemskabet. Vi vil her prøve at besvare disse spørgsmål.

Kan alle blive medlem af Christianskirken?
Enhver, der er dansk statsborger, er af dansk oprindelse eller er med dansk tilknytning, betragtes som hørende til Christianskirkens menighed. En forudsætning er, at man er døbt med den kristne dåb, og at man vedkender sig Den danske Folkekirke, samt af egen tilskyndelse har søgt optagelse i Den danske Kirke i Berlin.

Hvordan bliver man medlem?
Opfylder man §2 i kirkens vedtægter, som er refereret i ovenstående punkt, kan man melde sig ind i kirken ved at udfylde en blanket, som kan hentes via link under blanketten til højre her. Præsten er også behjælpelig med udfyldelsen eller svarer på spørgsmål angående indmeldelsen.

Koster det noget at blive medlem?
Nej! Men KIRKESKAT & SPENDEN MODTAGES MEGET GERNE! Brug link under Dauerauftragblanket til højre herfor. Blanketten sendes til Christianskirken efter udfyldelse.

Hvordan kan jeg betale kirkeskat?
Når man flytter til Tyskland skal man lade sig registrere ved Bürgeramt. Det gør man ved at udfylde en Anmeldeformular. Her skal man bl.a. angive om man tilhører det romersk-katolske eller evangelisk trosamfund. Herved overføres automatisk en del af ens skat til det trosamfund, man har afkrydset. Har man ikke ved Anmeldung angivet tilhørsforhold til et trossamfund og ønsker at betale kirkeskat, kan man altid kontakte sit Finanzamt. Kirkeskatten bliver inddraget af Finanzamt og viderefordeles til Konsistorium (øverste forvaltningsorgan), som igen viderefordeler til de pågældede sognekirker-herunder Christianskirken. Christianskirken kan kun få del i den indbetalte kirkeskat fra medlemmer af Christianskirken. SÅ HUSK AT MELDE DIG IND! Præsten sender en gang årligt besked til Konsistorium om hvem, der er medlem af kirken. Herefter kommer medlemmets betalte kirkeskat kirken til gode, idet den indgår i udberegningen af det beløb, der 2 gange årligt udbetales til Christianskirken.

Kan præsten eller menighedsrådet finde ud af, hvad jeg tjener, når Christianskirken får min kirkeskat?
Nej! Christianskirken modtager en opgørelse fra EKBO’s Konsistorium. Navnene på medlemmer, der betaler kirkeskat, er oplyst – men ikke den enkeltes kirkeskat.

Har jeg nogle fordele ved at betale kirkeskat?
Ja, medlemmer af Christianskirken kan uden ekstra omkostninger blive døbt, konfirmeret, kirkelig velsignet og begravet i Christianskirken. Sidst men ikke mindre vigtigt: Du er med til at opretholde Den danske Kirke i Berlin.

Hvor meget betaler jeg i kirkeskat?
Kirkeskatten i Berlin er 9%. Kirkeskatten, man betaler, tages fra ens skattesats.
Eksempel:
Årsindkomst: 48.000€
Skat: 5.700€
Af de 5.700 € betales 9% i kirkeskat, altså 513€ om året.

Af lavere indkomster betales ligeledes mindre i kirkeskat.

Kan man være medlem, hvis man ikke har skattepligtig indkomst?
Ja men man kan give et bidrag, ‘en Spende’ og modtage en erklæring om skattefritagelse for beløbet af kirken. Kontakt præsten for yderligere oplysninger.

Er Christianskirken ligesom Folkekirken i Danmark?
Nej, Christianskirken er drevet som en privat forening efter tyske foreningslove. Vi driver vores kirke efter et dansk folkekirkeligt forbillede og kirkens daglige liv er dansk og stemningen er også varm og forstående på den danske måde.
Vi står på samme grund som folkekirken- og bekendelsesskrifter og præsten er indsat af Københavns biskop.

Hvis jeg flytter tilbage til Danmark?
Når man afmelder sig ved ved Bürgeramt er man automatisk ude af det tyske system, men ikke af Christianskirkens. Udmeldelse af Christiankirken bedes meddelt skriftligt til præsten.

Christianskirken, den danske kirke i Berlin, er en overvejende privatfinansieret kirke, der blev oprettet i 1912. Den betjener som udgangspunkt den danske menighed i Berlin og de nye forbundslande.
Christianskirken støtter også kirkelige aktiviteter i München.

Det nuværende kirkekompleks befinder sig i et smukt villakvarter i Wilmersdorf tæt på Kurfürstendamm. Det omfatter kirke, menighedssal, bibliotek, præstebolig, kirketjenerbolig og et minikollegium for primært danske studerende. Bygningen blev bygget i midten af 1960’erne og bærer i høj grad præg af tiden og dens tand. Grunden er ejet af menigheden.

Menigheden har ansat en præst og en juniorassistent på fuld tid og desuden er der tilknyttet 3 organister.

Christianskirkens økonomi er – på trods af fælles bekendelsesgrundlag med den danske folkekirke – meget forskellig fra en dansk sognekirkes. Det er således kun halvdelen af præstens løn, der kommer fra Danmark via Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Driften af kirken hviler udelukkende på støtte og bidrag fra menigheden. Midlerne til kirkens drifter stammer således fra kirkeskat, indsamlinger, donationer, arv og ikke mindst kirkens årlige julebasar, der indbringer en absolut nødvendig og væsentlig indtægt.

I grove træk ser kirkens regnskab således ud:

Udgifter:
Løn til personale
Vand, varme, el og renovation
Ejendomsskat samt vedligeholdelse og reparation af bygning
Udgifter til kontor samt kirkelige og sociale formål
Øvrige udgifter, herunder forsikringer, renter, moms mv.
I alt: ca. 115.000 Euro

Indtægter
Julemarked
Kirkeskat
Tilskud fra den danske stat til præstens løn via Danske Sømands og Udlandskirker
Kollekter og gaver (Spenden)
Lejeindtægter fra Minikollegiet
Øvrige indtægter
I alt: ca. 115.000 Euro

Det er dog langt fra hvert år, at tallene går op i en højere enhed.

Trods anstrengelser for at sikre en vedligeholdelse af bygningen, er der byggekomponenter, der trænger til udskiftning på grund af skærpede miljøkrav til bl.a. isolering og kirken trænger til et nyt tag. Det er store opgaver, der koster mange penge.

Hvis du skulle have lyst og overskud til at støtte kirken finansielt. Medlemskab er ikke en nødvendighed for at kunne kunne give en pengegave til kirken.
Som medlem er du bl.a. med til at sikre, at kirken vil fortsætte med at modtage støtte fra DSUK.

Spørgsmål om at blive medlem

Christianskirken får ofte stillet spørgsmål om medlemskabet. Vi vil her prøve at besvare disse spørgsmål.

Kan alle blive medlem af Christianskirken?
Enhver, der er dansk statsborger, er af dansk oprindelse eller er med dansk tilknytning, betragtes som hørende til Christianskirkens menighed. En forudsætning er, at man er døbt med den kristne dåb, og at man vedkender sig Den danske Folkekirke, samt af egen tilskyndelse har søgt optagelse i Den danske Kirke i Berlin.

Hvordan bliver man medlem?
Opfylder man §2 i kirkens vedtægter, som er refereret i ovenstående punkt, kan man melde sig ind i kirken ved at udfylde en blanket, som kan hentes via link under blanketten til højre her. Præsten er også behjælpelig med udfyldelsen eller svarer på spørgsmål angående indmeldelsen.

Koster det noget at blive medlem?
Nej! Men KIRKESKAT & SPENDEN MODTAGES MEGET GERNE! Brug link under Dauerauftragblanket til højre herfor. Blanketten sendes til Christianskirken efter udfyldelse.

Hvordan kan jeg betale kirkeskat?
Når man flytter til Tyskland skal man lade sig registrere ved Bürgeramt. Det gør man ved at udfylde en Anmeldeformular. Her skal man bl.a. angive om man tilhører det romersk-katolske eller evangelisk trosamfund. Herved overføres automatisk en del af ens skat til det trosamfund, man har afkrydset. Har man ikke ved Anmeldung angivet tilhørsforhold til et trossamfund og ønsker at betale kirkeskat, kan man altid kontakte sit Finanzamt. Kirkeskatten bliver inddraget af Finanzamt og viderefordeles til Konsistorium (øverste forvaltningsorgan), som igen viderefordeler til de pågældede sognekirker-herunder Christianskirken. Christianskirken kan kun få del i den indbetalte kirkeskat fra medlemmer af Christianskirken. SÅ HUSK AT MELDE DIG IND! Præsten sender en gang årligt besked til Konsistorium om hvem, der er medlem af kirken. Herefter kommer medlemmets betalte kirkeskat kirken til gode, idet den indgår i udberegningen af det beløb, der 2 gange årligt udbetales til Christianskirken.

Kan præsten eller menighedsrådet finde ud af, hvad jeg tjener, når Christianskirken får min kirkeskat?
Nej! Christianskirken modtager en opgørelse fra EKBO’s Konsistorium. Navnene på medlemmer, der betaler kirkeskat, er oplyst – men ikke den enkeltes kirkeskat.

Har jeg nogle fordele ved at betale kirkeskat?
Ja, medlemmer af Christianskirken kan uden ekstra omkostninger blive døbt, konfirmeret, kirkelig velsignet og begravet i Christianskirken. Sidst men ikke mindre vigtigt: Du er med til at opretholde Den danske Kirke i Berlin.

Hvor meget betaler jeg i kirkeskat?
Kirkeskatten i Berlin er 9%. Kirkeskatten, man betaler, tages fra ens skattesats.
Eksempel:
Årsindkomst: 48.000€
Skat: 5.700€
Af de 5.700 € betales 9% i kirkeskat, altså 513€ om året.

Af lavere indkomster betales ligeledes mindre i kirkeskat.

Kan man være medlem, hvis man ikke har skattepligtig indkomst?
Ja men man kan give et bidrag, ‘en Spende’ og modtage en erklæring om skattefritagelse for beløbet af kirken. Kontakt præsten for yderligere oplysninger.

Er Christianskirken ligesom Folkekirken i Danmark?
Nej, Christianskirken er drevet som en privat forening efter tyske foreningslove. Vi driver vores kirke efter et dansk folkekirkeligt forbillede og kirkens daglige liv er dansk og stemningen er også varm og forstående på den danske måde.
Vi står på samme grund som folkekirken- og bekendelsesskrifter og præsten er indsat af Københavns biskop.

Hvis jeg flytter tilbage til Danmark?
Når man afmelder sig ved ved Bürgeramt er man automatisk ude af det tyske system, men ikke af Christianskirkens. Udmeldelse af Christiankirken bedes meddelt skriftligt til præsten.

Kirkeskat og hvad koster det at betale kirkeskat

Christianskirken, den danske kirke i Berlin, er en overvejende privatfinansieret kirke, der blev oprettet i 1912. Den betjener som udgangspunkt den danske menighed i Berlin og de nye forbundslande.
Christianskirken støtter også kirkelige aktiviteter i München.

Det nuværende kirkekompleks befinder sig i et smukt villakvarter i Wilmersdorf tæt på Kurfürstendamm. Det omfatter kirke, menighedssal, bibliotek, præstebolig, kirketjenerbolig og et minikollegium for primært danske studerende. Bygningen blev bygget i midten af 1960’erne og bærer i høj grad præg af tiden og dens tand. Grunden er ejet af menigheden.

Menigheden har ansat en præst og en juniorassistent på fuld tid og desuden er der tilknyttet 3 organister.

Christianskirkens økonomi er – på trods af fælles bekendelsesgrundlag med den danske folkekirke – meget forskellig fra en dansk sognekirkes. Det er således kun halvdelen af præstens løn, der kommer fra Danmark via Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Driften af kirken hviler udelukkende på støtte og bidrag fra menigheden. Midlerne til kirkens drifter stammer således fra kirkeskat, indsamlinger, donationer, arv og ikke mindst kirkens årlige julebasar, der indbringer en absolut nødvendig og væsentlig indtægt.

I grove træk ser kirkens regnskab således ud:

Udgifter:
Løn til personale
Vand, varme, el og renovation
Ejendomsskat samt vedligeholdelse og reparation af bygning
Udgifter til kontor samt kirkelige og sociale formål
Øvrige udgifter, herunder forsikringer, renter, moms mv.
I alt: ca. 115.000 Euro

Indtægter
Julemarked
Kirkeskat
Tilskud fra den danske stat til præstens løn via Danske Sømands og Udlandskirker
Kollekter og gaver (Spenden)
Lejeindtægter fra Minikollegiet
Øvrige indtægter
I alt: ca. 115.000 Euro

Det er dog langt fra hvert år, at tallene går op i en højere enhed.

Trods anstrengelser for at sikre en vedligeholdelse af bygningen, er der byggekomponenter, der trænger til udskiftning på grund af skærpede miljøkrav til bl.a. isolering og kirken trænger til et nyt tag. Det er store opgaver, der koster mange penge.

Hvis du skulle have lyst og overskud til at støtte kirken finansielt. Medlemskab er ikke en nødvendighed for at kunne kunne give en pengegave til kirken.
Som medlem er du bl.a. med til at sikre, at kirken vil fortsætte med at modtage støtte fra DSUK.

Back To Top
X
X