skip to Main Content

Christianskirkens menighedsråd

Der bliver ved generalforsamlingen valgt nye medlemmer og suppleanter blandt kirkens medlemmer  til menighedsrådet.

Ordinær generalforsamling afholdes omkring maj måned.

Menighedsrådsformand: Katrin Lück

kl@christianskirken.de

Næstformand: Jens Fruerhøj Nielsen

jn@christianskirken.de

Sekretær: Anita Cölle-Lück

acl@christianskirken.de

Kasserer: Stefan Petersen

sp@christianskirken.de

Medlem: Præst Thomas Buelund

tbu@km.dk

Fast medlem af menighedsrådet (ikke på valg)

Ex-officio medlem: Vakant

Valgt revisor: Rie Rosenstand

Kirkens forretningsudvalg

De beslutninger som ligger mellem ‘daglig drift’ og de større beslutninger som træffes af menighedsrådet, skal iflg. vedtægterne træffes af et udvalg på tre personer bestående af kirkens præst, kirkens formand/næstformand og en tredje valgt af og fra menighedsrådet.

Vedtægter godkendt 2014

Menighedsrådet

Christianskirkens menighedsråd

Der bliver ved generalforsamlingen valgt nye medlemmer og suppleanter blandt kirkens medlemmer  til menighedsrådet.

Ordinær generalforsamling afholdes omkring maj måned.

Menighedsrådsformand: Katrin Lück

kl@christianskirken.de

Næstformand: Jens Fruerhøj Nielsen

jn@christianskirken.de

Sekretær: Anita Cölle-Lück

acl@christianskirken.de

Kasserer: Stefan Petersen

sp@christianskirken.de

Medlem: Præst Thomas Buelund

tbu@km.dk

Fast medlem af menighedsrådet (ikke på valg)

Ex-officio medlem: Vakant

Valgt revisor: Rie Rosenstand

Kirkens forretningsudvalg

De beslutninger som ligger mellem ‘daglig drift’ og de større beslutninger som træffes af menighedsrådet, skal iflg. vedtægterne træffes af et udvalg på tre personer bestående af kirkens præst, kirkens formand/næstformand og en tredje valgt af og fra menighedsrådet.

Vedtægter godkendt 2014

Back To Top
X
X