skip to Main Content

 

Dansk kirke i Berlin – perspektiv

Det bliver til stadigvæk en større opgave at drive dansk kirke i udlandet. Udgifterne til lønninger stiger hurtigere end indtægterne. Det er ikke blot en tilstand for dansk kirke i Berlin, men også for mange af vores søsterkirker rundt om vi verden.

Vi i Berlin har tilmed den udfordring at kirkens bygning gennem tiden ikke er blevet vedligeholdt løbende. Det bevirker at det nuværende menighedsråd målrettet arbejder med at finde egnede løsninger på udfordringer med regnvand, mangelfuld isolering og fugt.

Det indre i kirken udgør en udfordring for os, som kirkens aktivitetsniveau positivt er steget hurtigere end der er investeret i inventar.

Menighedsrådet arbejder løbende med at søge efter midler til udbedring af:

Indre

Køkkenet er for småt til at kunne følge med arrangementerne.

Toiletterne er uden en mellemgang mod menighedssalen.

Biblioteket mangler en opdatering.

Belysningen og tilhørende el-skinnesystem er ikke længere tilstrækkelig.

Stolene i kirkesalen trænger til nyt betræk og skum efter 40 års anvendelse.

Ydre

Taget er generelt ældre og det er svært at holde det tæt. Dog er det på nuværende tidspunkt tæt.

Kælderen har problemer med opstigende vand gennem betonlaget og gennem væggene. Der kører affugtere i døgndrift for at afhjælpe problemet.

Isoleringen af huset er nærmest fraværende og gulve og vægge er meget kolde.

Der trækker fugt udefra gennem væggene og giver afmærkninger på den indre side.

Trapperne ude er frostsprængte og i dårlig tilstand.

Skuret ude mangler beklædning på den ene side og taget er utæt.

Havestykket foran kirken ejes af kommunen og ikke af kirken. Det bør førsøges overtaget.

Flisebelægningen er overalt til udskiftning eller genlægning.

Det er flere træer som bør fjernes og buske som skal gensættes.

Løsning fundet:

Der mangler ca. 20 stole så alle kan sidde ordenligt til arrangementerne og ikke på klapskole.
Vi har overtaget møbler fra Pedersborg Kirke i Sorø. Det giver os ro til at finde en mere langsigtet løsning.

Back To Top
X
X