KIRKEN

Hvad er Christianskirken?
Christianskirken (Den danske Kirke i Berlin) er en overvejende privatfinancieret kirke, der blev oprettet i 1912. Den betjener den danske menighed i Berlin og i de tyske delstater. Menigheden ejer en grund i Wilmersdorf, Berlin med et bygningskompleks bestående af kirke, menighedssal og bibliotek, en præstebolig, en kirketjenerbolig og et minikollegium med 4 værelser. Menigheden har ansat en præst på fuld tid, en juniorassistent og desuden er der freelance tilknyttet flere organister og kirkesangere. Udover ugentlige gudstjenester afholder Christianskirken en lang række arrangementer for børn, unge, og ældre, som annonceres via kirkens hjemmeside, pr. email og elektroniske nyhedsbreve.

Hvad er formålet med Christianskirken? 
Den danske Kirke i Berlin har til formål på den danske evangelisk-lutherske folkekirkes grund og i tilknytning til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) at fremme almennyttige religiøse formål ved at afholde gudstjenester og udføre kirkeligt og andet hertil hørende arbejde for danske i Berlin og i De nye Forbundslande. Den danske Kirke i Berlin er et uegennyttig foretagende, som ikke har til formål at drive erhvervsvirksomhed.

Hvem er menigheden? 
Som hørende til menigheden betragtes enhver, som er dansk statsborger, er af dansk oprindelse eller er med dansk tilknytning. En forudsætning er, at man er døbt med den kristne dåb, og at man vedkender sig Den Danske Folkekirke, samt af egen tilskyndelse har søgt optagelse i Den danske Kirke i Berlin. Ved udgangen af 2016 består menigheden af ca. 275 personer, hvoraf hovedparten er bosiddende i Berlin.

Skriv tekst her