Christianskirken er en selvfinansierende dansk kirke i Tyskland, som hører under Danske Sømands- og udlandskirker (DSUK). Kirken modtager ikke kirkeskat eller anden økonomisk støtte fra Danmark. Det eneste der betales hjemmefra er præstens løn, som delvist er betalt via DSUK. Alle kirkens øvrige udgifter til driften skal kirken selv financiere.

Derfor er medlemskab den allervigtigste måde at samle penge ind til kirkens drift. Medlemsskab handler om kirkens folkelige forankring og menighedens bredde. Kirken har brug for mange medlemmer og mange personer og familier, som på den ene eller anden måde har lyst til at støtte op om kirkens arbejde. 

Der er to gode grunde til at blive medlem af Christianskirken:

For det første, så er et medlemsskab din måde at betale kirkeskat på her i Tyskland, hvor man ikke automatisk får trukket sin kirkeskat af staten ligesom man gør i Danmark. Så når du vælger at være medlem af Christianskirken, er du med til at understøtte kirken økonomisk, så Christianskirken fortsat kan drives og være et kirkeligt og kulturelt mødested for danskere i Berlin.

Den anden grund er at Christianskirken er en del af den danske folkekirke. Christianskirken er og skal være en kirke for alle. Vi ønsker derfor, at medlemsskaren skal være så stor og så bred som mulig, så vi er og forbliver en kirke for alle og et naturligt samlingspunkt for alle danskere i Berlin.

Dit medlemsskab er din måde at være med til at understøtte kirken og kirkens liv og aktiviteter.

Vi har ikke fastsat et årligt medlemskontingent, men vi lægger op til at man selv beslutter sig for, hvor meget man vil give til kirken. Det er lige så vigtigt, at kirken er et fællesskab, hvor man kan komme og give en hånd med til vores forskellige arrangementer og aktiviteter. Man er meget velkommen til at melde sig som frivillig (til koncerter, julebasar, Ulvetime, gudstjenester, mødeaktiviteter etc). Se mere under fanen "Bliv Frivillig"

Som medlem støtter du Christianskirken i det arbejde vi laver for og blandt danskere og dansksindede i Berlin. Der er tre muligheder for at støtte Christianskirken:

Du kan lave en månedlig/kvartalsvis/halvårlig/årlig bankoverførsel af et selvvalgt beløb til kirken.
Du kan få din danske kirkeskat overført til kirken.
Du kan få din tyske kirkeskat overført til kirken.

Betaling sker til følgende konto: BIC: COBADEFFXXX / IBAN: DE89 1004 0000 0896 2334 00 

Ønsker du medlemskab, så tag endelig fat i os på: 030 873 4430 eller på kirken(at)christianskirken.de og aftal nærmere. 

Venlig hilsen
Præst, Thomas Buelund